Loading Events
07
Փետրվարի
Երեքշաբթի
Ջ. Պուչչինի «ՏՈՍԿԱ»
19:00 - հասանելի է տոմս

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

 

 

Saved successfully.


Բեմադրող ռեժիսոր՝ Նաիրե Ստեփանյան Նկարիչ՝ Ավետիս Բարսեղյան /ՀՀ վաստ. արտիստ/ Լուսային նկարիչ՝ Ալեքսանդր Սիվաև /Ռուսաստան/ Գլխավոր խմբավար՝ Հրաչ Բորյան